Naturbaserad rehabilitering

Källstorps Gård erbjuder personer med stressrelaterad ohälsa en möjlighet till rehabilitering i natur och parkmiljö. Rehabiliteringen är ett komplement till den medicinska vården.

Verksamheten på Källstorps Gård bygger på den forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens och naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion och vänder sig till personer som har eller är i riskzonen för en stressrelaterad sjukdom eller en depression.

Att vistas i naturen är stressreducerande och hör samman med människans evolution under tider då vi levt i samklang med naturen. I naturen stimuleras alla sinnen som skapar förutsättning för läkning, växande och utveckling.

Med en ökad medvetenhet och självkänsla ges förutsättningar att återerövra resurser för att komma vidare till ett friskare och bättre liv.