Verksamheten

På Källstorps Gård

På gården bor familjen med en jaktlabrador, katter och får. I hagarna betar kor och kalvar för att hålla landskapet öppet.

I rehabiliteringen finns stresspedagog, utbildad personal inom hälsoträdgård och med erfarenhet av gruppdynamik, kriser i livet men framför allt av att vara medmänniska.

Små deltagargrupper

Rehabiliteringen genomförs med små deltagargrupper, max 5 deltagare. Vi träffas en dag i veckan under sex veckors tid. Dagen planeras tillsammans av personalen på gården och deltagaren.

Aktiviteter

Varje träff inleds med samling med ett för dagen valt samtalstema och fikastund. Därefter erbjuds egen vila och reflektion på en av alla de vackra platser som finns i trädgården, i parken eller i ekskogen, vid bäcken eller på verandan eller i uterummet.

Det finns också möjlighet till gemensamma aktiviteter. Det kan vara att mata fåren, delta i promenader, arbeta i trädgården med att klippa buskar, plantera, så och skörda, räfsa löv, plocka svamp och skotta snö.

Trädgårdsaktiviteternas innehåll anpassas alltid efter årstid och utifrån deltagarens behov och resurser. Trädgården och naturen genomsyrar hela verksamheten och utemiljön används till rekreation, reflektion och närvaro i stunden. Enklare måltid serveras till lunch.