Omgivningen

Och närheten till naturen

Källstorps gård har historiska anor från mitten och senare delen av 1800-talet. Gården är vackert belägen i mellersta Skåne strax norr om Svalöv samhälle. Till gården hör åker och skogsmark som uppgår till 75 hektar där delar av denna är biotopskyddad av Länsstyrelsen till följd av artrikedom och höga naturvärden. Här bevaras den biologiska mångfalden och arternas livsmiljöer och ekosystem värnas. Här finns naturstigar där man kan slå sig ner på en bänk och njuta av det vackra landskapet. I parken runt boningshuset finns flera hundra år gamla ekar och med en bäck som rinner i närheten.